FRA AVFALL TIL RESSURS

Vi er en moderne gjenvinningsbedrift som har satt avfall og ressurser i fokus.
Vårt transportmatriell, vår store og allsidige containerpark og vårt gjenvinningsanlegg på Flatholmen sikrer våre kunder en effektiv og rasjonell avfallshåndtering. Vi tar imot alle avfallsfraksjoner og vi utfører alle typer transporter.
Vårt største aktivum er imidlertid våre medarbeideres kompetanse. Gjennom samarbeid med våre kunder kan de bidra til effektive og miljøriktige løsninger.
Vår målsetting er klar: Mest mulig avfall skal resirkuleres og igjen bli til nye produkter. På denne måten er vi med på å gjøre avfall til ressurs.

Ta kontakt med oss slik at ditt avfall kan bli en ressurs!

Våre åpningstider er: 07.30 - 16.00

 

SUNN-TRANS
Sunnmøre Transport AS
Flatholmvegen 39
6002 Ålesund
kontor@sunn-trans.no
Tlf. 70 12 12 00

Samarbeidspartnere:

VI SPONSER: